Kontaktujte nás: 0915 902 547 | nizetti.1@gmail.com

MODULOVÉ DOMY

STAVIAME VAŠE SNY

EKONOMIK a CHATA VIERA 48

 Skladba obvodových stien :

Tatranský obklad 15mm
Parotesná fólia 1mm
Nosný rám z KVH hranolov 140/40mm
Tepelná a zvuková izolácia v nosnom ráme 140mm
Parotesná fólia 1mm
Tatranský obklad 15mm

Skladba vnútorných nosných stien:

Tatranský obklad 15mm
Parotesná fólia 1mm
Nosný rám z KVH hranolov 140/40mm
Tepelná a zvuková izolácia v nosnom ráme 140mm
Parotesná fólia 1mm
Tatranský obklad 15mm

Skladba vnútorných nenosných stien:

Tatranský obklad 15mm
Parotesná folia 1mm
KVH hranol 50x100mm
Tepelná a zvuková izolácia v KVH 100mm
Parotesná folia 1mm
Tatranský obklad 15mm

Skladba pultovej strechy a stropu do 10°

PVC folia alebo falcovaná plech. krytina 1,6mm
Netkaná textília
OSB doska 30mm
Parotesná folia 1mm
Stropné trámy z KVH hranolov 160/80mm
Tepelná a zvuková izolácia 160mm
Tepelná a zvuková izolácia
Sadrokartonova konštrukcia UD + CD
Parotesná folia 1mm
Sadrokarton 12,5mm

V ŠTANDARDE

 Skladba obvodových stien :

Fermacell doska 12mm
Montážna predstena  0
Tepelná a zvuková izolácia v predstene 0
Parotesná fólia 1mm
Nosný rám z KVH hranolov 140/40mm
Tepelná a zvuková izolácia v nosnom ráme 140mm
Fermacell doska 12mm
Polystyrén fasádny 40mm
Armovacia sieťka,lepidlo,penetračný náter
Vonkajšia omietka 1,5mm

Skladba vnútorných nosných stien:

Fermacell doska 12mm
Parotesná fólia
Nosný rám z KVH hranolov 140/40mm
Tepelná a zvuková izolácia v nosnom ráme 140mm
Polystyrén fasádny
Fermacell doska 12mm

Skladba vnútorných nenosných stien:

Sadrokarton 12,5mm
Parotesná folia
UW a CW profil 100mm
Tepelná a zvuková izolácia v UW a CW profile 100mm
Parotesná folia
Sadrokarton 12,5mm

Skladba pultovej strechy a stropu do 10°

PVC folia alebo falcovaná plech.krytina 1,6mm
Netkaná textília 1mm
OSB doska 30mm
Parotesná folia 1mm
Stropné trámy z KVH hranolov 160/80mm
Tepelná a zvuková izolácia 160mm
Tepelná a zvuková izolácia 50mm
Sadrokartonova konštrukcia UD + CD
Parotesná folia 1mm
Sadrokarton 12,5mm
 

A0

 Skladba obvodových stien :

Fermacell doska 12mm
Montážna predstena  50/50mm
Tepelná a zvuková izolácia v predstene 40mm
Parotesná fólia 1mm
Nosný rám z KVH hranolov 140/40mm
Tepelná a zvuková izolácia v nosnom ráme 140mm
Fermacell doska 12mm
Polystyrén fasádny 100mm
Armovacia sieťka,lepidlo,penetračný náter 1mm
Vonkajšia omietka 1,5mm

Skladba vnútorných nosných stien:

Fermacell doska 12mm
Parotesná fólia
Nosný rám z KVH hranolov 140/40mm
Tepelná a zvuková izolácia v nosnom ráme 140mm
Polystyrén fasádny
Fermacell doska 12mm

Skladba vnútorných nenosných stien:

Sadrokarton 12,5mm
Parotesná folia
UW a CW profil 100mm
Tepelná a zvuková izolácia v UW a CW profile 100mm
Parotesná folia
Sadrokarton 12,5mm

Skladba pultovej strechy a stropu do 10°

PVC folia alebo falcovaná plech.krytina 1,6mm
Netkaná textília 1mm
OSB doska 30mm
Parotesná folia 1mm
Stropné trámy z KVH hranolov 160/80mm
Tepelná a zvuková izolácia 200mm
Tepelná a zvuková izolácia 200mm
Sadrokartonova konštrukcia UD + CD
Parotesná folia 1mm
Sadrokarton 12,5mm

nizetti IMG_20200604_103045.jpg nizetti IMG_20200611_190502.jpg