Kontaktujte nás: 0915 902 547 | nizetti.1@gmail.com

MODULOVÉ DOMY

STAVIAME VAŠE SNY

DOMY V ENERGETICKEJ TRIEDE A0

BÝVATE VO VLASTNOM DOME UŽ ZA 2 MESIACE

CELOROČNÁ VÝSTAVBA - BEZ OBMEDZENÍ

Hlavné výhody oproti iným stavbám:

» možnosť individuálnej úpravy projektu

 » atraktívne modulové domy

 » nižšia spotreba energií

» lacnejšia výstavba

 » celoročná výstavba bez obmedzení

 » väčšia úžitková plocha v m2 za nižšiu cenu

» ekologická výstavba

                                                         

 

Prečo modulovy drevodom?

Drevo je ekologický a obnoviteľný materiál, jeho spracovanie je výrazne šetrnejšie k prírode ako spracovanie pálenej tehly

Má vynikajúce tepelnoizolačné a akustické vlastnosti

Je to zdravý materiál, ktorý dýcha a dobre reaguje na zmeny vlhkosti vzduchu

Pri správnej montáži a starostlivosti má drevo dlhú životnosť

Drevodomy sa stavajú systémom suchej výstavby, čo šetrí čas a peniaze

Ako znásobiť úspornosť moduloveho drevodomu?

Správnou orientáciou

Premyslenou architektúrou

Dômyselnou technickou realizáciou

Kvalitnou izoláciou

Mýty o stavbách z dreva

Najčastejšie opakovanými mýtmi o drevostavbách sú tvrdenia, že ide o provizórnu konštrukciu, že drevodomy majú nízku životnosť, zlú odolnosť proti požiaru či zlú akustiku. Tieto mýty sa dajú ľahko vyvrátiť a existujú na ne jasné a zrozumiteľné odpovede.

Nízka životnosť

Pri kvalitnom spracovaní dreva a dobrej starostlivosti môže drevostavba prežiť doslova storočia. Príkladom sú 200 až 400-ročné historické drevostavby.

Nízka odolnosť voči počasiu

Drevostavby sú odolné voči počasiu rovnako ako akákoľvek iná stavba, nie je preto pravda, že drevené konštrukcie nič nevydržia. Ak sú postavené kvalitne, vydržia takmer hocičo.

Horľavosť drevostavieb

Pri výstavbe s protipožiarnou ochranou nie je riziko požiaru v drevostavbe vyššie, než je to pri iných stavbách. Horľavosť sa dá pomerne ľahko kontrolovať pomocou protipožiarnych obkladov či izolácií.

Nedostatočné akustické vlastnosti

Na elimináciu nežiaducich zvukov existuje viacero techník. Ak sa napríklad odpruží horizontálna konštrukcia a podlahová krytina, vŕzganie je veľmi nepravdepodobné. Akustika drevostavieb je výborná, ak ju však chcete ešte vylepšiť, siahnite po akustickej izolácii.

Nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti

Neverte tomu, že drevostavby sa v lete prehrievajú a v zime rýchlo vychladnú. Kvalitná drevostavba s izoláciou, tienením alebo riadeným vetraním má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako domy z iných materiálov. Dôkazom sú certifikované pasívne a nízkoenergetické drevodomy

Zateplenie

Odporúčaná hodnota od 1. 1. 2016  Cieľová odporúčaná hodnota (od 1. 1. 2021)
Fasáda a šikmá strecha so sklonom > 45 stupňov 4,4 6,5
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45 stupňov 6,5 9,9
Strop nad vonkajším prostredím 6,5 9,8
Strop pod nevykurovaným priestorom 4,9 6,5

Požiarna bezpečnosť stavieb STN 730834/Z2

Aktualizácia normy STN 730834 sa zaoberá požiarnou bezpečnosťou stavieb. Kým doteraz majitelia rodinných domov nemuseli riešiť protipožiarne zábrany, po novom sa už táto problematika (pri splnení istých podmienok) týka aj ich.

Ako postupovať pri zabezpečení požiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní?

Potreba aplikácie požiarnych zábran je podmienená skladbou materiálov. Ak je budova zateplená materiálmi, ktoré sa kategorizujú ako horľavé (napríklad EPS), je potrebné aplikovať požiarnu zábranu. Ak je, naopak, budova zateplená nehorľavými materiálmi (napríklad čadičová vlna), nie je potrebné požiarnu zábranu aplikovať.

V prípade zateplenia pomocou systému ETICS a použitia horľavých materiálov je potrebné aplikovať požiarnu zábranu nasledovným spôsobom (platí pre všetky typy budov):

Vzdialenosť soklovej požiarnej zábrany od terénu musí byť aspoň 500 mm.

Prvá súvislá vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje najviac 7,0 m nad terénom – aj na vodorovných stenách bez otvoru.

Požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe horľavej rímsy sa navrhuje na obvodovej stene na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia v budovách s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy vo vzdialenosti najviac 7,0 m od terénu.

Soklová zábrana

Požiarna zábrana rodinného domu s horľavým krovom a valbovou strechou

Požiarna ochrana na štítovej streche

Samostatne stojaca budova s výškou stavby najviac 22,5 m a s tepelnou izoláciou z EPS
s hrúbkou viac ako 100 mm.

Slovenský stavebný zákon (č.50/1977 §43) definuje stavbu následovne :

 

ODDIEL 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 43

Stavba

(1) Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
vysvetlenie a), b), c) :
Modulový dom sa nemusí spojiť pevne zo zemou. Môže sa položiť na podkladový materiál (betónové kocky,dlaždice,kovové nohy).

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
vysvetlenie :
V prípade, že už na pozemku máte elektrickú prípojku, nemusíte ďalej riešit stavebné povolenie.
Modulový dom  môže byť pripojený klasickou zásuvkou (220) k už stávajúcej sieti – chová sa teda ako bežný spotrebič.

V prípade, že na pozemku nemáte elektrickú prípojku, musíte zažiadať o stavebné povolenie alebo vyriešiť zdroj el.energie alternatívnou variantou (napr. Elektrocentrála)
e) umiestnenie pod zemou.

zakladny modul zakladny modul